سیگنال دادن شاطر نانوا و پسر ۱۲ ساله در کانال بورسی!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: تاکنون ۶۵ کانال سیگنال دهی بورسی و ۶۵ حساب بانکی فعال در این حوزه شناسایی شده است.


حقدادی جانشین معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: برخی از مصادیق مجرمانه شامل، اخبار رانتی، ادعای باخبر بودن از اطلاعات و اتفاقات، پروژه‌ای کردن سهم بازار سرمایه و سبد گردانی است.


او افزود: برخی مدعی می‌شوند می‌توانند با سرمایه مردم کار کنند و سبد گردانی کنند. طبق قانون سبد گردانی جرم است.


حقدادی بیان کرد: تاکنون ۶۵ کانال سیگنال دهی بورسی و ۶۵ حساب بانکی فعال در این حوزه شناسایی شده است. در فضای مجازی باید اصل بی‌هویتی را رعایت کنیم.


او تصریح کرد: در پرونده‌ای یک شاطر نانوایی ادمین یک کانال سرمایه‌گذاری و بورسی شده بود، در پرونده دیگری یک پسر ۱۲ ساله ادمین یک کانال ۱۰ هزار نفری شده و با ارائه‌ سیگنال مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس سوق می‌داد.