شاخص‌های انتخاب مدیران موزه‌ها را اعلام کنید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، جمعی از موزه‌داران در نامه‌ای سرگشاده به مدیر اداره کل موزه‌ها درخواست کردند تا شاخص‌های مربوط به انتخاب مدیران موزه‌ها به طور واضح، دقیق و قابل ارزیابی در زمینه‌های تحصیلی، سابقه کار در موزه، سابقه اجرایی یا نیازهای دیگری که به طور رسمی وجود دارد، اعلام شود.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی موزه‌داران به محمد رضا کارگر – مدیر اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی – که معتقدند این درخواست بخشی از معضلات و نیازهای موجود موزه‌های کشور است، انوشته شده: «روز جهانی موزه‌ها، فرصتی است تا به بخشی از معضلات و نیازهای موجود موزه‌های کشورمان و صنف موزه‌داران بپردازیم.
یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر به نظر می‌آید بیش از هر چیز گریبانگیر موزه‌هایمان شده و نمود پیدا کرده و آسیب‌های جدی بر عملکرد موزه‌ها و شأن موزه‌داران وارد کرده است بلا تکلیفی و نبود شاخص‌های مشخص در تعیین مدیران موزه‌هاست.

مدیریت موزه‌ها تعیین کننده سیاست‌ها، پیشبرد برنامه‌ها، حمایت از کارشناسان، توجه به تخصص‌های مورد نیاز و پویایی و کارکرد اجتماعی امروز موزه‌هاست.

همانگونه که بسیاری از سازمان‌ها، نهادها و صنوف تخصصی دیگر دارای شاخص‌های مشخص برای انتخاب مدیران خود هستند، در حوزه موزه‌داری دنیا نیز این شاخص‌ها باعث ثبات، پویایی، جریان‌سازی و اعتبار بخشی فرهنگی به موزه‌ها شده است.

از این رو از آن مدیریت کل به عنوان متولی قانونی حوزه موزه‌داری کشور که می‌تواند مدافع حقوق موزه‌داران و شانیت حرفه‌ای آنها باشد خواستاریم تا شاخص‌های مربوط به انتخاب مدیران موزه‌ها را به طور واضح، دقیق و قابل ارزیابی (اعم از زمینه تحصیلی، سابقه کار در موزه، سابقه اجرایی و یا نیازهای دیگری که به طور رسمی وجود دارد) اعلام کنند.»