شاخص فلاکت به ۳۸ درصد رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، شاخص فلاکت در بهار سال ۹۹ به ۳۷/۶ درصد رسیده است.

 شاخص فلاکت که از مجموع دو نرخ بیکاری و تورم به دست می‌‍آید یکی از شاخص‌هایی است که به‌طور غیرمستقیمی به ارزیابی سطح رفاه می‌پردازد.

طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، شاخص فلاکت در بهار سال ۹۹ به ۳۷/۶ درصد رسیده است.

قابل ذکر است این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بوده است.