شادی حوثی ها و موشک باران عربستان

محمدهادی بازیاری

پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران
قطعا یکی از بهترین خبرها برای گروه های مسلح تحت حمایت ایران می باشد
آنان که تجربه ریاست جمهوری احمدی نژاد
و چمدان ها و پالت های دلاری دولت وی را به خوبی در خاطر دارند
از هم اکنون خود را آماده کرده اند تا با دریافت بیشتر چمدان های دلاری
در دولت رییسی ، منطقه و جهان را بیشتر به خشونت بکشند
حوثی های یمن شب گذشته پیروزی ابراهیم رییسی را با موشک باران و پهباد باران مناطقی از عربستان جشن گرفتند
جشنی که میلیون ها دلار برای مردم ایران هزینه در پی خواهد داشت