شان وزارت راه و شهرسازی را در حد یک تعاونی مسکن پایین آوردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، فرشید پورحاجت بیان کرد: در یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در تریبون ها اعلام می کند که باعث شده به نظر بنده شان و جایگاه وزارتخانه در حد یک تعاونی مسکن کاهش پیدا کند.

 فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: وزارت راه به دلیل عدم توانمندی در حوزه برنامه ریزی برای تولید مسکن به کارهای رسانه ای و دادن اطلاعات غلط به مردم متوسل می شود از جمله اینکه گفتند “مردم مسکن نخرید ارزان می شود” که دیدیم گران تر شد.

وی بیان کرد: ۶  ماه تمام بخش خصوصی مردم را برای اطلاعات و آمار بخش مسکن معطل کردند در نهایت آخرین اطلاعات هم در یک پروپاگاندای رسانه ای اعلام کرد که قرار است به چه صورت آمار بازار مسکن را بدهد و از آن بدتر و شوربختانه اطلاعات آمار غلط داده و به جامعه منعکس کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان افزود: متاسفانه در ۱۰ سال گذشته وقتی این دو وزارتخانه ادغام شد به واسطه تعدد کارهایی که در حیطه دو وزارتخانه سابق بوده و ادغام شده عملا حوزه مسکن از چرخه مناسبات خارج شده و وزارت راه و شهرسازی هم برنامه مناسبی را برای این قضیه نداشته است.

فرشید پورحاجت افزود: در یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را در تریبون ها اعلام می کند که باعث شده به نظر بنده شان و جایگاه وزارتخانه در حد یک تعاونی مسکن کاهش پیدا کند.