شاهکاری دیگر از دوره قالیباف: ساخت‌وساز بیش از حد، بدون ساخت شبکه معابر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران گفت:شکل گیری شهرک مروارید شهر در منطقه ۲۲ یکی از اقدامات خارج از چهارچوبهای فنی و قانونی است که در سالهای گذشته با بارگذاری بیش از حد انجام شده است.

وی بیان کرد:عمده ساختمان های این شهرک در اختیار تعاونی‌های وابسته به شهرداری تهران است.

وی افزود: در رابطه با این مجموعه فقط می توان کارهای التیام‌بخش انجام داد چرا که برای ساختمان های آن پروانه صادر شده است.

نوذرپورادامه داد:بر اساس برآوردهای پیش از گرانی ارز، فقط ساخت شبکه معابر مجموعه مروارید شهر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. در حالی که امسال برای این مجموعه تنها سه میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی در همین زمینه افزود:آزادسازی و جمع آوری کارگاههای ساختمانی این مجموعه سال گذشته انجام شده و امسال آماده سازی رینگ جنوبی آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد:ساخت شبکه معابر و تامین سرانه ها در این مجموعه به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

نوذرپور افزود:برای تامین این سرانه ها زمینی که قبل از ما اقدامی روی آن نشده بود، حفظ شده و به سرانه های مورد نیاز مجموعه مروارید شهر اختصاص پیدا کرده است. در طرح تفصیلی نیز این مساله تثبیت شده است.

وی ادامه داد: با ساخت سازه های مربوط به سرانه ها در این زمین (زون چهارم مروارید شهر)، مشکلات مربوط به تامین سرانه ها به صورت فشرده و کپسولی تا حدودی رفع می شود.

وی در پایان افزود : اما مروارید شهر همچنان به عنوان یکی از معضلات جدی آینده شهر تهران که با تراکم و بارگذاری بسیار زیاد شکل‌گرفته، مطرح است.