شایعه تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به دلیل افزایش شیوع کرونا

شنیده ها

از گوشه و کنار خبر می رسد که برخی جناح های سیاسی در حال اعمال فشار برای تعویق انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هستند.

این شایعات با کنایه حسن روحانی مبنی بر اینکه حتی اگر انتخابات در سال ۱۴۰۱ برگزار شود؛ جدی تر شد.

برخی از فعالان سیاسی جناح مقابل دولت از این سخنان به این احتمال تعبیر کرده اند که عقب افتادن دولت در احیای برجام و آغاز بازی های سیاسی منبعث از آن باعث شده است تا برخی از افراد و جریان ها به دنبال گزینه تعویق انتخابات و ۹ ساله کردن دوران ریاست جمهوری روحانی باشند.

این فعالان سیاسی می گویند : در انتخابات مجلس هفتم نیز خبر از عدم برگزاری انتخابات مطرح شد و حالا بهانه تعویق انتخابات موج چهارم کرونا است.