شایعه مرگ احمدی‌نژاد بر اثر تزریق فایزر

شنیده ها

رسانه های نزدیک به احمدی نژاد مدعی شده اند که سیستم امنیتی ایران شایعه کرده که او بر اثر تزریق فایزر فوت کرده است.

با بررسی در میان رسانه ها مشخص می شود که این خبرسازی فقط توسط رسانه های نزدیک به احمدی نژاد و احتمالا دلیل آن مظلوم نمایی و کسب محبوبیت در میان مخالفان نظام بوده است.

برخی از رسانه های نزدیک به احمدی نژاد نوشته اند : باند فاسد امنیتی روز گذشته در سطح وسیعی شایع کرده بود که احمدی نژاد بر اثر عوارض ناشی از استفاده از واکسن فایزر فوت کرده است.

این رسانه ها هم چنین ادعا کرده اند : چنین به نظر می‌رسد که انتشار اینگونه مطالب کذب در فضای رسانه ای، ریشه در روشنگری‌های دکتر احمدی نژاد در باره عملکرد مخرب و بسیار خطرناک این باند فاسد از یک سو و همچنین انتقاد صریح رئیس جمهور اسبق از حمایت ایران از گروه جنایتکار طالبان از سوی دیگر دارد.پیشتر یک مقام ارشد امنیتی دکتر احمدی نژاد را تهدید کرده بود که اگر به اظهارات خود در باره باند فاسد امنیتی و زیر سئوال بردن حمایت ایران از طالبان ادامه دهد، با همکاران نزدیک وی برخورد خواهد شد.