شبنم رعایایی دانشجوی بهایی اخراج شده از دانشگاه شریف بعنوان دومین زن در تاریخ فیزیک جایزه مکانیک سیالات را از آن خود کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شبنم رعایایی از نخبگان زن ایرانی که در مقطع لیسانس در دانشگاه شریف بدلیل دگر اندیشی و اعتقاد به دیانت بهائی از دانشگاه اخراج شده بود پس از ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد آمریکا و اخذ دکترای فیزیک بعنوان دومین زن در تاریخ فیزیک جایزه مکانیک سیالات را از آن خود کرد.

از ابتدای انقلاب ننگین بیش از یکصد هزار جوانِ بهائیِ ایرانی بطور سازمان یافته از ابتدایی ترین حقوق شهروندی و انسانی خود از جمله حق تحصیل در دانشگاه ها، کسب و کار و آزادی بیان عقیده محروم بوده اند و در برخی از موارد خدمات انساندوستانه آنان نیز

به غلط اقدام علیه امنیت ملی تعبیر شده و با حبس های طویل المدتی روبرو شده اند.