شبکه ۳ درجا زد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ شبکه سه که حدود ٢ سال پیش با اختلاف زیاد، پربیننده‌ترین شبکه تلویزیون بود، به تدریج این برتری مطلق را از دست داد و هم‌اکنون اگرچه همچنان صدرنشین است، اما اختلاف کمی با سایر شبکه‌ها دارد.

در ٢۱ ماه اخیر، تقریبا همه شبکه‌های دیگر پیشرفت واضحی داشته‌اند، ولی شبکه سه درجا زده است.

این نمودار از مقایسه ۴ گزارش آماری مرکز تحقیقات صداوسیما در آبان ٩۸، بهمن ٩۸، فروردین ٩٩ و تیر ٩٩ به دست آمده است.

فرهاد عشوندی، خبرنگار، به آمار جدید بازدید شبکه‌های تصویری واکنش توییتری نشان داده است.

این نمودار از مقایسه ۴ گزارش آماری مرکز تحقیقات صداوسیما در آبان ٩۸، بهمن ٩۸، فروردین ٩٩ و تیر ٩٩ به دست آمده است.