شجاعت را فدای ژن برتر خود نکنید!

✍️ حبیب رمضانخانی

درست ساعاتی بعد از اینکه رهبری در مورد ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس تاکید کردند، سیل موضع گیری ها و اظهارات عجیب در توجیه دلایل این ممنوعیت توسط مسئولان و مخصوصا نمایندگان مجلس نقل محافل شد. اینکه رهبری چرا چنین تصمیمی گرفتند، مسلما برای خود دلایلی داشتند که ما بی اطلاع هستیم و نمی توان به آن ورود کرد، بحث ما مرتبط با افراد و مسئولانی هستند که کوچکترین اراده و قدرت اظهار نظری ندارند و مترصد این هستند تا بزرگترها اظهار نظر کرده و این ها با مطالب خود آن را تایید و تمجید کنند!

یکی از این نهادها مجلس شورای اسلامی هست. مجلسی که با عنوان انقلابی، قصد داشت نه تنها معیشت مردم، بلکه اوضاع سیاست خارجی و روابطمان با دنیا را منطقی و به سامان کند! در این مدت نزدیک هشت ماه از آغاز به کار مجلس اما آنچه دیده و شنیده ایم تک صدایی از زبان رییس مجلس بوده و هیچ نماینده شاخص که یادآور شجاعت و جسارت نمایندگان سابقی چون مطهری، صادقی، سیاوشی… باشد ندیده ایم، به جز چند نماینده که البته آن ها نیز نه از باب موضع گیری به نفع مردم، بلکه از بابت سهمیه قیر، ماشین دنا و شاسی بلند یا اظهارنظرهایی شاذ در مورد شیعیان ایالت میشیگان یا اینترنت شبانه برجسته شدند و مورد توجه قرار گرفتند.

در رابطه با بحث ممنوعیت ورود واکسن از مبادی غربی، کافی است به اظهار نظرهای این نمایندگان عزیز توجه کنید: برخی از کار گذاشتن جی پی اس از طریق این واکسن ها و رهگیری مردم ایران گفتند! دیگری پروژه عقیم سازی مردم ایران را مطرح کرد. آن یکی دستکاری ژنتیک مردم ایران و خطر بیولوژیکی را مطرح کرد. در اینکه با این اظهارات مشعشع مجدد سوژه محافل شدیم، دیگر برایمان تبدیل به عادت شده و تازگی ندارد، بحث ما بر سر این هست، چرا تا دیروز این کشفیات و اظهار نظرهای خود را بیان نمی کردید؟ مگر مجلس نشینان نبایستی نماینده مردم در انعکاس مشکلات و خواسته های آن ها باشند؟ چرا بایستی اینقدر خنثی و بی تحرک باشند و کوچکترین استقلال فکری از خود نداشته باشند؟

مسلما مجلس انقلابی که قرار است الگویی بوده تا به دنبال خود دولت جوان حزب الهی را بسترسازی کرده و پروژه یکدست سازی حاکمیت را رقم بزند، با این عملکرد بود و نبودش تفاوتی ندارد. اینکه در مجلس صرفا اظهارات بزرگان تایید و تمجید شود، دغدغه مردم و منافع آن به پای مصلحت گروهی و حزبی قربانی شود و صرفا دنبال روی یک جریان و افراد خاص که پروژه ریاست جمهوری را در سر می پروراند، باشید، نه دخلی به معیشت مردم دارد و نه نفع کشور! پس خواهش میکنم پس از فراغت از ادای دین به شورای نگهبان که از طریق سپردن همه امور انتخابات به ایشان انجام می شود، لطفا مردم را دریابید و شجاعت و استقلال مجلس را به پای ژن برتر و ژنتیک پیچیده و عالی خود بیش از این قربانی نکنید!

✍️ دیدگاه شما 🙏