شرایط برابر نیست، مسیر اما سخت / یادداشت

✍️علی تاجرنیا

اینکه دو کاندیدای خارج از جریان اصلاح‌طلبی یعنی آقایان مهرعلیزاده و همتی تا چه حد بتوانند انتظارات طرفداران اصلاحات و اعضای نهاد اجماع ساز را برآورده سازند تعیین‌کننده این است که در آینده آیا از سوی جبهه اصلاحات مورد حمایت قرار می‌گیرند یا خیر.

به هر حال آنچه مهم است اینکه از ۹ نفر کاندیدای این نهاد هیچ یک تایید صلاحیت نشدند ولی این به معنی این نیست که اصلاح‌طلب دیگری وجود ندارد، بلکه هر دو نفر نام برده شده چه در دولت آقای خاتمی چه در دولت آقای روحانی عنوان و پست داشته‌اند اگر اصلاح‌طلبان از موضع خود مبنی بر عدم معرفی کاندیدا کوتاه بیایند مستلزم این است که این دو کاندیدا هم مواضعی را از خود نشان بدهند که کار را برایشان راحت‌تر کند که لازمه آن اتخاذ مواضع شفاف و اعتمادسازی است که می‌تواند برای حداقل بخشی از بدنه خاکستری رای دهندگان و اصلاح‌طلبان ایجاد شود.

شرایط به هیچ عنوان شرایط برابری نیست مشارکت در انتخابات نسبت به سایر انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون برگزار شده بسیار پایین‌تر خواهد بود، اما تجارب گذشته که نشان می‌دهد با یکدست شدن دولت و مجلس شرایط بسیار دشوار و سخت خواهد شد روزنه امیدی ایجاد می‌کند که بتوان با یک فعالیت بیشتر شرایط را تغییر داد همانگونه که در برخی انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم، هرچند در این دوره تفاوت این است که مجموعه حرکت‌ها دیر شروع شده و زمان زیادی تا انتخابات وجود ندارد اما به نظر من با توجه به وجود فضای مجازی در کشور اگر تصمیم به تغییر در رویکرد نهاد اجماع ساز و اصلاح طلبان صورت بگیرد دور از انتظار نیست که طرفداران آنها نیز با این موضوع همراهی کنند.

بخشی از گفتمان سازی که امروز در میان مردم وجود دارد به واسطه صحبت‌هایی‌ است که بزرگان جبهه اصلاح‌طلبی مانند سید محمدخاتمی داشته‌اند طبیعتا اگر گفتمان جدیدی رخ دهد که قصد داشته باشد از یکدست شدن جلوگیری کند و کورسوی امیدی را بخواهد ایجاد کند، با توجه به تعامل خوبی که بین بدنه اصلاح‌طلبان وجود دارد فراگیر شدن این نگاه را در کوتاه مدت امکان پذیر می‌کندکه اگر این اتفاق بیفتد مردم نیز این جمع بندی را محترم می‌شمرند.

البته این به معنی آن نیست که مسیر، مسیری هموار است، مسیر بسیار سخت است و نوع برنامه‌ریزی که صورت گرفته کار را دشوار کرده است اما به عقیده من تغییر دادن شرایط پیش آمده محال نیست، زیرا اصلاح‌طلبان در دوره‌های گذشته تجارب انجام کارهای سخت را داشته‌اند.

امروز برای تصمیم انتخاب از بین دو کاندیدای حداقلی کمی زود است، شاید بهتر باشد که این کار را برای هفته آخر بگذاریم، و اینکه هر یک از آقایان همتی و مهرعلیزاده چه مواضعی را اتخاذ می‌کنند و چقدر به ایده‌ها و شعارهای اصلاح‌طلبانه ملتزم خواهند بود تعیین خواهد کرد که چه کسی را مورد توجه قرار دهیم البته میزان و احتمال رای آوری هم می‌تواند یکی از گزینه‌های لازم برای این انتخاب باشد.