شرطِ تقوا… / یادداشت

✍️علی سجادی

در خبرها خواندم آیت ا… جنتی با تأکید بر اینکه شرط تقوا یکی از ملاک‌های اصلی در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است، گفته است: فردی که تقوا دارد همه واجبات را انجام می‌دهد و کار دیگری انجام نمیدهد!!

همه میدانیم امروز شخصی وارد عرصه کارزار انتخاباتی برای تصدی بالاترین منصب اجرایی کشور شده که دارای سابقه اجرایی بالایی نیست و قصد دارد ریاست بر قوه قضائیه را در ازای نشستن بر کرسی ریاست قوه مجریه رها کند!

شخصی که علاوه بر نداشتن تجربه اجرائی، تحصیلات دانشگاهی هم ندارد اما دو دوره است که مصمم است رئیس جمهور ایران شود

حضور ایشان و بیان شرط تقوی از سوی دبیر شورای نگهبان ناخودآگاه ذهن انسان را به مناظره معروف مهندس بازرگان و دکتر بهشتی در سال ۱۳۵۷ کوچ میدهد

مناظره ای که موضوع آن پیرامون ارجحیت تقوا و یا تخصص بود در پذیرش مسئولیت

در آن مناظره در نهایت مهندس بازرگان که تخصص را بالاتر از تقوا در پذیرش مسئولیت میدانست پیروز میشود و شهید بهشتی در انتهای مناظره با پذیرش نظر بازرگان بزرگوارانه اعلام میکند که دیگر صحبتی ندارد و نظر مهندس بازرگان را در ارجحیت تخصص بر تقوا میپذیرد!

نظر مهندس بازرگان مانند همیشه درست و منطقی بود اما بعدها از ایشان زیباتر دکتر چمران به این پارادوکس پاسخ داد، هنگامیکه از ایشان سئوال کردند آقای دکتر تقوا بالاتر است یا تخصص؟

شهید چمران گفت تقوا بالاتر است ولی اگر کسی تخصص کاری را نداشته باشد و در پی کسب منصبی باشد قطعاً انسان “بی تقوایی” است!

کاش امروز نیز شورای نگهبان شرط تقوا را آنگونه که دبیرش عنوان داشته تنها در ظواهر دین خلاصه نکند و همچون مهندس بازرگان و شهید چمران نگاه دقیقتری به آن داشته باشد…