شرط جلیلی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

بر اساس دیدگاه بسیاری از تحلیل گران اصولگرا ، اگر ابراهیم رئیسی نامزد شود همه طیف‌های اصولگرا با هم متحد می‌شوند، ولی غیر از رئیسی زمینه وحدتی در بین اصولگرایان وجود ندارد و هر کدام از جریان‌ها نامزد خود را دارند و روی گزینه‌های خود در حال فعالیت هستند.

سعید جلیلی می گوید که مدعی نامزدی نیست، اما اگر اصولگرایان سر من به اجماع برسند به انتخابات وارد خواهم شد.

ولی اگر اجماع نباشد ادعا می کند که قصد ورود به انتخابات ندارد.

اینکه گفته می‌شود او برای مجلس وارد خواهد شد و قالیباف به انتخابات ریاست جمهوری می‌رود و حرف‌هایی از این دست، صحبت‌هایی است که در جلسات غیررسمی اصولگرایان مطرح می‌شود و هیچ مصوبه رسمی‌ای برای آن وجود ندارد و صرفا بین برخی از چهره های اصولگرا مطرح شده است.