شرم را خوردید و حیا را قی کردید

سعید جلیلی در مقابل انتقاد ناصر همتی که گفته بود «اینها می‌خواهند کاخ سفید را حسینیه کنند» در مناظره دوم گفت: «این حرفها چیست، این چه لولویی است که می سازید؟»

چند روز قبل خط و نشان کشیدن های سعید قاسمی و تحریک مردم برای کشاندن آنها به خیابان، قلع و قمع آنها را شاهد بودیم و حالا امروز شاهد یقه پاره کردن حسن عباسی هستیم. از نگاه آنها کار تمام شده است و پاستور در دسترس است که اینگونه شرم را خوردن و حیا را قی کرده‌اند.

حسن عباسی به کسی که پیش از انقلاب، تا همین امروز در بالاترین مناصب حکومتی بود می گوید: «مردم دو ماه دیگر در خیابان به صورت تو تف می‌کنند» یا آن دیگری سعید قاسمی که آنچه لایق خود است به ظریف نسبت داده می‌گوید «بی…».

خودشان خوب می‌دانند که اگر همین روحانی فردا به مناظره‌ها بیاید ترس تمام وجود همه شان را فرا می‌گیرد. خودشان خوب می‌دانند اگر ظریف در این انتخابات بود مردم چطور در صف می ایستادند برای رای دادن و با رای خود پاسخ می‌دادند که آیا به آنها تف می‌کنند یا تفکر متحجر آنها.

اما با این حال شما ملت عزیز نترسید. قرار نیست از آنها لولو ساخته شود. تازه این اول کار است. قرار است آنها ماهیت خود را بیش از اینها به مردم نشان دهند که البته از آن بی‌اطلاع نبودیم.

حسن عباسی که این روزها شهر به شهر می گردد تا برای کاندیداهای جریان انقلابی‌نما تبلیغ کند، همان کسی است که خون کشته شدگان آبانماه را «خون کذا» خواند و گفت: «در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یه مختصر خون کذایی در بدنش بود که حجامت شد؛ مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!»

خون کسانی را که نظام پذیرفت آنها را جزو خانواده شهدا به حساب بیاورد را «خون کثیف حجامت شده» می‌خوانند و بعد ادعا دارند به فکر مردم هستند. خون ریخته شده کسانی که اتفاقا نه از طبقات بالای شهر، بلکه از فقیرترین مردم بودند و اتفاقا بخشی با تحریک رسانه‌های خودشان به خیابان آمدند و دست آخر خونشان را «خون کذا» خواندند.

نیاز به لولوسازی از آنها نیست. فرشتگانی هستند که قرار است برای ملت آزادی و رفاه به همراه بیاورند. اما هرچقدر تندروهای مذهبی توانستند در موصل و شام رفاه و آسایش بیاورند، هرچقدر توانستند برای افغانستان رفاه و آسایش درست کنند، حسن عباسی و سعید قاسمی‌ها هم در این کار موفق می شوند.