شرکت کار یابی قالیباف در تهران شناسایی شد

 

 

مهرداد شاکری

 

 

اظهار نظر و صحبت ها و نوع نگرش خیلی از سران حاکمیت در ایران

پیش از آنکه یک اظهار نظر و صحبت کارشناسانه

و واقعی باشد بیشتر به جک روز شباهت دارد

محمدباقر قالیباف در یکی از هزاران اظهار نظرهایش چنین صحبت نموده است:

🔹چالش اول و آخر ما «مدیریت» است

🔹هرکس به من مراجعه کند به او کار می‌دهم

🔹بیش از ۹۵ درصد بودجه فقط هزینه دولت است و در بخش توسعه‌ای پولی نمی‌بینیم

……………

وی چالش بزرگ کشور را مدیریت دانسته

و دولت.مردان را به سومدیریت متهم نموده است

وی ۹۵ درصد از بودجه را فقط هزینه دولت دانسته

و بخش توسعه را خالی از سرمایه

اما شاهکار قالیباف یا بهتر است بگویم شاه بیت صحبت هایش

بخش بزرگی است که ادعا می کند

قادر است برای هر کس که به وی مراجعه می کند کار جور کند

قالیباف قادر است با تاسیس یک شرکت کاریابی

کار و کاسبی تمامی شرکت های دیگر را

که در این حوزه فعالیت دارند را به خاک سیاه بنشاند

قالیباف یک تنه می خواهد مشکل اشتغال را در کشور حل کند

خدا خیرت دهد سردار اما

این صحبت های شما چقدر بوی تبلیغات و فریب عامه مردم  را می دهد

بوی بد تعفن خیانت قالی باف و امثال وی کل کشور را فراگرفته است

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما