شعر سیاسی : سعودی ها کجا؟ ایران کجا؟ لنز شما ما را ؛ چرا برعکس می بیند پس از یک عمر عکاسی؟ / افشین علاء

 

 

نامه ای به غرب

شما ای اهل مغرب، از اروپایی و تگزاسی
که در آزادی و حق بیان هستید وسواسی

ز استعمارتان آبادی آوردید و ما منکر
که لابد عذر باید خواست از این قدرنشناسی

ز تبلیغ مُد هرساله تان بسیار ممنونیم
کلاه قرمز و کفش بنفش و دامن یاسی

فراوان سرو و گل بر خاک و خون افتاد در مشرق
که گردد پارک هاتان مهد کاج و لاله عباسی

به ما دادید سرگرمی ز پاس توپ و آس دل
که خود باشیم عمری بی خیال آسی و پاسی

کلاهی بر سر ما گر نهادید از محبت بود
کله گیس شما گیرم که برد از کلّه مان، طاسی

سؤالی دارم اما ای خردمندان واقع بین
چه می خواهید، این سوی جهان از شرق احساسی؟

چرا دارید تنها با شیوخ رند آدم کش
تفاهم های شمشیری توافق های گیلاسی؟

سعودی ها کجا؟ ایران کجا؟ لنز شما ما را
چرا برعکس می بیند پس از یک عمر عکاسی؟

چرا در قدس بیدارید، اما در یمن ناگه
فرو رفتید مثل خرس ها در خواب خرناسی؟

چه پایان قشنگی داشت تحقیق شما خوبان:
که از ایران ترور خیزد ز بن سلمان، دموکراسی!