شلوغی عجیب بازار شهرک طالقانی (کوره‌ها) ماهشهر در جنوب خوزستان / عصرجنوب