شمارش بیش از یک میلیون پرنده آبزی و کنار آبزی مهاجر در زمستان ۹۷

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، در مجموع طی سرشماری زمستان ۹۷، حدود ۴۹۹ سایت در سراسر کشور مورد آماربرداری قرار گرفت و یک میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۵۵ پرنده از ۱۴۰ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی مهاجر شمارش شدند.

به گزارش ایسنا سرشماری پرندگان مهاجرآبزی و کنار آبزی در سطح جهان یک برنامه بلندمدت نظارت و پایش جمعیت پرندگان در فصل زمستان است که اطلاعات و نتایج حاصل از این سرشماری به عنوان پایه و اساس بررسی اندازه و تغییرات جمعیتی در برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی جمعیت‌های پرندگان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 به منظور آگاهی از وضعیت کنونی جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان‌گذران در هر یک از مناطق تالابی استان‌های مختلف از تمامی استان‌ها (به استثنای استان سمنان) تقاضا شد مطابق روال سال‌های گذشته نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی در مناطق تالابی و مناطق مهم تجمع پرندگان توسط کارشناسان مجرب و همراهی پرنده‌شناسان با تجربه داخل و خارج از سازمان در دوره زمانی ۱۱ دی ماه لغایت ۱۱ بهمن ماه اقدام شود.

 به منظور تدقیق آمار ارائه شده از سوی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و حصول نتایج بهتر در تجزیه و تحلیل اطلاعات، آمار دریافتی بررسی و نواقص آن طی مکاتبات متعدد با استان‌ها و نیز تماس‌های تلفنی مکرر مرتفع و به منظور تجزیه و تحلیل بهتر، در یک فایل اکسل جمع‌بندی و آمار مربوطه در بانک اکسس نیز ذخیره شد.

طی دوره سرشماری، استان‌های مازندران و گلستان میزبان بیشترین جمعیت و استان‌های البرز و آذربایجان شرقی، میزبان کمترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر بودند.

استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی و هرمزگان به ترتیب بالاترین نسبت تنوع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر را در بر گرفته و کمترین درصد تنوع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر از استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان گزارش شده است همچنین بیشترین جمعیت پرندگان متعلق به گروه غازها، قوها و اردک‌ها با جمعیت ۷۱۸ هزار و ۱۵۳ پرنده و کمترین جمعیت متعلق به گروه لک‌لک‌ها، اکراس‌ها و کفچه‌نوک با جمعیت ۲۷۲۱ پرنده بود.

شایان ذکر است، از گروه اسکوآها هیچ پرنده‌ای گزارش نشد. در بررسی مربوط به نرخ رشد جمعیت پرندگان زمستان‌گذران، گروه فلامینگوها و کشیم‌ها به ترتیب بیشترین نرخ رشد و گروه اسکوآها و یلوه‌ها به ترتیب کمترین نرخ رشد را نشان می‌دهند.

در خلال فصل مهاجرت زمستان ۹۷، در مجموع تعداد ۲۵ هزار و ۹۵۲ پرنده متعلق به فهرست سرخ IUCN شامل پلیکان پا خاکستری، غاز پیشانی سفید کوچک، اردک سرحنایی، اردک مرمری، اردک سرسفید، درنای سیبری و تلیله بزرگ در سایت‌های مختلفی از کشور مشاهده و گزارش شدند.

بر اساس نتایج سرشماری زمستان سال ۱۳۹۷ در استان‌های مختلف کشور، بیشترین جمعیت پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر فهرست سرخ IUCN متعلق به گونه اردک سرحنایی با جمعیت ۱۷ هزار و ۸۱۳ پرنده و کمترین جمعیت مربوط به دو گونه درنای سیبری (یک قطعه) و تلیله بزرگ با جمعیت ۱۵ پرنده بودهمچنین از گونه عروس غاز هیچ پرنده‌ای مشاهده نشد.

به‌طور کلی در طی سرشماری سال ۹۷، در حدود ۱.۳۵ درصد از کل جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی متعلق به فهرست سرخ IUCN بودند. 

همچنین بر اساس گزارش سرشماری، مجموع مساحت سایت‌های سرشماری کشور در سال ۹۷، معادل ۱۷۸۴۵۲۷.۰۹ هکتار بود که در حدود ۶۸.۰۲درصد از این وسعت، مورد سرشماری قرار گرفته و پوشش داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، هدف از ارائه گزارش سالانه، تدوین و در دسترس قرار دادن آمار و اطلاعاتی است که مدیران ارشد سازمان بر پایه آن‌ها بتوانند در خصوص برنامه بلند مدت نظارت و پایش جمعیت پرندگان، بررسی اندازه و تغییرات جمعیت‌های پرندگان و تدوین برنامه‌های اقدام حفاظتی و مدیریتی گونه‌های پرنده مورد نظر تصمیم گیری کنند.