شمار پناهجویان در اردوگاه‌های ترکیه افزایش نمییابد

نگام ، بین الملل _ معاون نخست وزیر ترکیه ضمن با بیان این که دولت برنامه‌ای برای افزایش شمار پناهجویان در اردوگاه‌ها ندارد از لزوم کاهش شمار کنونی خبر داد.

به گزارش آناتولی فارسی ، رجب آکداغ، معاون نخست وزیر ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در خصوص برنامه‌های دولت برای پناهجویان سوری گفت: “برنامه‌ای برای افزایش شمار پناهجویان در اردوگاه‌ها نداریم. حتی لازم است که در طول زمان شمار کنونی را نیز کاهش دهیم”.

وی در این گفتگوی اختصاصی همچنین اظهار داشت:

چهار میلیون پناهجو، از جمله ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار سوری در ترکیه هستند. در اردوگاه‌های پناهجویان در ترکیه همه گونه خدمات از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه می‌شود.

در مرحله بعدی پس از ایجاد ثبات سیاسی در سوریه خواستار برگشت پناهجویان به کشورشان هستیم. فعلا نمی‌دانیم این ثبات چه زمانی ایجاد خواهد شد. بنابراین تلاش داریم این پناهجویان به شکلی با جامعه ما منطبق شوند.

تلاش وزارتخانه‌های امور خانواده و سیاست های اجتماعی، بهداشت، کار و امنیت اجتماعی و ورزش و جوانان ترکیه و هماهنگی آنها ضروری است.

در برخی استان‌ها، فعالیت‌های خوبی از سوی شهرداری‌ها برای پناهجویان سوری انجام می‌گیرد. بطور مثال شهرداری کیلیس برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای پناهجویان سوری ترتیب می‌دهد».