شنود گسترده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای غیرهمسو با سپاه در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه

شنیده ها

شنیده ها حکایت از آن دارد که شنود گسترده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای غیرهمسو با سپاه در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته و این شنودها به طور ویژه ای افزایش خواهد یافت.

سازمان اطلاعات سپاه چندی پیش هم چنین با ارسال یک نامه محرمانه از ریاست قوه قضاییه خواسته است تا دست این سازمان را برای دستگیری های گسترده فعالان سیاسی مدنی مخالف با رهبر ایران بازتر بگذارد.

هم چنین در این نامه خواسته شده تا قضات برخورد شدیدتری با فعالان سیاسی و مدنی داشته باشند.

پیش تر هم خبر رسیده بود که در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ، موج شدید دستگیری و برخورد با فعالان سیاسی مدنی در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

این دستگیری ها در راستای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی آتی صورت می گیرد.

شنیده ها هم چنین حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات به ادارات کل اطلاعات استان های سراسر کشور دستور داده تا نسبت به مکان یابی و احداث بازداشت گاه های مخفی در مراکز استان ها اقدام نمایند.

سازمان اطلاعات سپاه هم دستور مشابهی به زیر مجموعه های استانی و شهرستانی خود صادر کرده است.

برخی خبرهای رسیده دیگر هم حاکی از این است که تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی طی روزهای اخیر جهت توضیح درباره مصاحبه شان با شبکه های خبری فارسی زبان خارج از کشور به وزارت اطلاعات فراخوانده شده اند.

در این احضارها از آنها تعهد گرفته شده است که دیگر با رسانه های خارج از کشور گفت و گو نکنند