شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد

 

 

نگام ، فرهنگ و هنر _ برادر شهرام ناظری از بهبودی وضعیت این خواننده خبر داد و اظهار داشت که او از بیمارستان مرخص شده است.

 

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعدی ناظری (برادر شهرام ناظری) ضمن اعلام خبر ترخیص او تاکید کرد که این خواننده آواز ایرانی که به دلیل مشکلات عفونی در بیمارستان بستری شده بود، از بیمارستان دی ترخیص شد.

روز پنجشنبه ششم دی بود که خبر آمد شهرام ناظری که قرار بود در شهرکرد و اصفهان، طی سه روز با همراهی گروه موسیقی مولوی به اجرای کنسرت بپردازد، به علت سرماخوردگی و عفونت شدید حنجره و ریه در بیمارستان بستری شده است.