شهرداری کلان شهر مذهبی جهان یا دفتر حزب پایداری

چندی است که شهرداری مشهد که مسئولیت آن به صولت مرتضوی معاون سابق وزیر کشور در دوران احمدی نژاد واگذار شده است تبدیل به پایگاه و محل فعالیت حزب پایداری در مشهد شده است.

به گزارش نگام دامنه ی فعالیت این حزب سیاسی در شهرداری مشهد به گونه ای است که در میان فعالان سیاسی به طنز این چنین مطرح می شود که وقتی کسی برای انجام کاری تصمیم به رفتن به سمت شهرداری مشهد را دارد اظهار می دارد که در حال رفتن به سمت دفتر جبهه پایداری هستم.

گویا شهردار مشهد و اطرافیان وی در استفاده از اموال عمومی برای فعالیت های حزبی و نیز به کارگیری کارمندان شهرداری برای نصب بیلبوردها و بنرهای جبهه پایداری و نیز سایر فعالیت ها به نفع این جریان سیاسی هیچ گونه محدودیتی برای خود قائل نیستند و تا کنون نیز هیچ برخوردی از سوی شورای شهر مشهد که همسو با شهردار و جبهه پایداری است در مقابل این تخلفات به عمل نیامده است .