شهردار تهران خداحافظی می کند؟

شنیده ها

پیروز حناچی طی روزهای آتی با معاونین، مدیران ارشد شهرداری تهران و اعضای شورای شهر تهران دیدار می کند.

شنیده ها حکایت از این دارد که شهردار تهران فردا و همراه با معاونین خود با اعضای شورای شهر تهران در محلی به غیر از ساختمانهای مرکزی شورا و شهرداری دیدار می کند.

دیگر دیدار حناچی با مدیران ارشد شهرداری تهران خواهد بود که روز دوشنبه و به میزبانی برج میلاد برگزار می شود.

گفته می شود که این دیدارها با هدف خداحافظی حناچی با مدیران شهری و اعضای شورا ترتیب داده شده است.