شهلا جهانبین آزاد نشده، بازداشت شد؛ ماموران: او اشتباهی آزاد شده!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ شهلا جهانبین همسر عباس واحدیان شاهرودی که دوشنبه ۱۶فروردین از زندان اوین آزاد شده بود، ظهر سه‌شنبه در منزلش بازداشت و به زندان بازگردانده شد.


شکنجه های روحی و روانی نه فقط شامل حال آزادیخواهان، بلکه دربرگیرنده همه اعضای خانواده از جمله مادر بیمار و سالخورده خانم جهانبین شده است. در اثر دستگیری غیر منتظره شهلا جهانبین، مادر بیمار و سالخورده ایشان دچار شوک شده و در شرایط بدی به سر می‌برد.


نکته عجیب این اتفاق این است که مامورین هنگام بازداشت مجدد بهانه آوردند که او اشتباهی آزاد شده! این اتفاق سوال های زیادی بوجود می‌آورد. آیا از زندان اوین، با این دستگاه عریض و طویل کسی به اشتباه آزاد می‌شود؟!


چون روز برای همه مردم ایران روشن است که تمامی اقدامات این دستگاه ضدبشری، برای آزار و اذیت مردم ایران است.