شهید خواندن کشته‌ های اعتراضات آبان ماه

حامد تقوی-

علی خامنه‌ ای بعد از تعریف جدیدش درباره مستضعفین، و خط بطلان درباره طبقه کارگر و فرودست؛ در جدید ترین صحبت‌های خود گفته است هر کسی که در اعتراضات اخیر در خیابان‌ها کشته شده است را باید شهید بنامیم!

حیرت انگیز است. خیلی تناقض و وحاقت می‌خواهد دستور تیر مستقیم به نیروهای امنیتی بدهی؛ مردم معترض را در خبابان‌ها و کوچه به رگبار تیر ببندند؛ و بعد چند روز بیایی جلوی دوربین‌ها و تلویزیون حاضر شوی و بگویی این‌هایی که کشتیم؛ شهیدند.
وقاحتی که در وجود مسئولان جمهوری اسلامی وجود دارد نمی‌دانم با کدامین حکمرانان ظالم دنیا در طول تاریخ قابل مقایسه و جمع بندی است؛ اما موضوعی که یقین دارم این‌ است که در حال حاضر در دنیای اکنون وقیح تر و جنایت کار تر از مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی به سختی میشود یافت کرد.