شهید عاشورای سبز ایران

✍️ مصطفی تاجزاده

در طول تاریخ بلند این سرزمین، کسانی بوده انکه جان و مال خود را بدون ذره ای بخل و خساست خرج اعتلا و سربلندی ایران و ایرانیان کرده اند.

گره خوردن این ایثار و از خودگذشتگی در سایه فرهنگ انسان ساز عاشورا، تابلوی زیبا و خونرنگی بوده که به تاریخ معاصر ایران رنگ و جلوه دیگری بخشیده است.

خاندان بزرگ موسوی در این تاریخ معاصر با جان و مال خود حضوری پررنگ داشته اند و از حماسه سرایان بزرگ این عرصه بوده اند، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جد بزرگشان مرحوم میراسماعیل موسوی در عرصه عمل اجتماعی با تحت پوشش قراردادن تعداد زیادی از محرومان و نیازمندان تکیه گاهی بود برای انسان های ستمدیده که تا آخرین روزهای عمر پر برکتش ادامه داشت، همچنین قبل از پیروزی انقلاب در عرصه حمایت از مبارزه علیه استبداد تامین کننده هزینه زندگی تعدادی از فعالین سیاسی بود که هم اکنون در مناصب بالای حکومتی حضور دارند و حتی منزل مسکونی اش محل اختفای اینان بود.

میرحسین موسوی فرزند برومند این خانواده با ترکیب علم و دین وارد عرصه مبارزات اجتماعی شد و به صورت پشتیبان علمی و عملی مبارزات خدماتی را سامان داد و بعد از انقلاب منشا خدمات بزرگی برای ایران شد، که خدمتگزاری مردم در دوره دفاع مقدس که حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمنان نیفتاد، درخشانترین فصل این خدمات است.

خاندان شهیدان سید علی و سید ابراهیم موسوی حبیبی که سیدعلی در عاشورای سبز سال ۸۸ به ضرب گلوله ظالمان مظلومانه در خون غلتید و سیدابراهیم که در کربلای شلمچه در سال ۶۶ مردانه خونین بدن به دیدار معبود شتافت، از ستارگان درخشان این خاندان جلیل القدر هستند.