شورای شهر جایگاه کار سیاسی نیست/ شوراى شهر جای آدم‌های متخصص

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، محسن سرخو، عضو اصلاح طلب چهارمین دوره شورای شهر تهران، در خصوص اینکه طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم درصددند با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند، به ارائه دیدگاه های خود پرداخت و اظهار‌کرد: به دلیل اینکه براى شوراى شهر کاندیدا نیستم و هیچ انگیزه‌ای برای کاندیدا شدن هم ندارم، در این مورد نظری ندارم.

اصول و چارچوب‌ها رعایت نمی‌شود لذا ترجیه ما این است که کاندیدا نشوم؛ در حال حاضر مهم‌ترین معضل شهر تهران آلودگی و حمل و نقل است. در زمان شورای گذشته مدام تاکیدکردیم که باید تهران تا سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس داشته باشد و حدود ۵۰۰ کیلومتر مترو در شهر تهران کشیده شده باشد اما هیچ کدام از اینها محقق نشده است.

هزینه‌های دور گذشته در جاهای مختلف مصرف شد و کمتر صرف حمل و نقل شد که این باعث شد، این عقب افتادگی‌ها در شهر تهران به وجود بیاید و منشأ آلودگی شهر تهران همین عقب ماندگی حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است.

شورای شهر جاى فعالیت سیاسی نیست به این معنى که قرار نیست در شورای شهر فعالیت حزبی و سیاسی صورت بگیرد، باید عده‌ای متخصص به شوراى شهر بروند تا بتوانند گره‌ای را از مشکل شهر تهران و مردم آن باز کنند. اگر قرار باشد، شورای شهر به محلى براى بازى هاى سیاسى و احزاب تبدیل شود دیگر خاصیتی برای مردم شهر نخواهد داشت، شورای شهر مکان سیاسی نیست بلکه پارلمان شهری است که باید معضلات شهر در آن بررسی شود، راهکار بدهند و در حل مشکلات به مدیریت شهری کمک کنند.

شورای شهر اصلا جایگاه کار سیاسی نیست. شوراى شهر جای آدم‌های متخصص و پاکدست است و افراد حاضر در شورا باید این دو ویژگی را داشته باشند. لذا براى افرادى که از هر جریان سیاسی که وارد شوراى شهر مى شوند، آرزوی موفقیت می‌کنیم.

کارهای سیاسی با ارزش است اما باید جاى دیگر انجام شود مثل این است که در وزارت خانه یا دستگاه اجرایی، کارهای اجرایی را به مسائل سیاسی وصل کنیم، این به شدت به ضرر مردم است، کار سیاسی باید در احزاب صورت بگیرد، همچنان که انتخاب وزرا و کابینه سیاسی است اما در شورای شهر، کار تخصصی است و سیاسی نیست.