شورای صنفی نمایش تعطیل شد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ وب‌سایت خبری بانی‌فیلم نوشت که «هردم از این باغ بری میرسد!»؛ این تیتری بود که صفحه اینستاگرام انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما برای خبر تعطیلی شورا صنفی نمایش انتخاب کرده است.


این انجمن در ادامه نوشته: شنیده‌ها از منابع موثق وآگاه حاکی‌ست، شورای صنفی نمایش به علت عدم حمایت، همکاری، تعامل و عدم پایبندی سازمان سینمایی به تعهداتش و به نشانه اعتراض و عمل به وظیفه صنفی و قانونی خود با اعلام تعطیلی تا اطلاع ثانوی، از برگزاری هرگونه جلسه و تصمیم گیری تا رسیدن به شرایط مطلوب وعملی شدن تعهدات اعلام شده و متعدد ماه‌های اخیر توسط سازمان سینمایی، خودداری خواهد کرد.