شورای نگهبان آلت فعل دولت در سایه در نحوه حکمرانی مثلا مشابه چین است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️ رضا علیجانی

شورای نگهبان مترسکی است که آدمک‌های پشتش نیروهای امنیتی نظامی و بیت هستند.

حکومت در نحوه حکمرانی دارد خودش را با چین مقایسه می کند… امری که جغجغه های حکومت نیز تکرار می کنند. شورای نگهبان نیز آلت فعل همین سیاست است.

شورای نگهبان از کار ویژه‌اش در قانون اساسی اولیه کاملا منحرف و متضاد شده؛ اما برای دولت در سایه بیت ولایت کارکرد داشته است.

گذشته از قحط الرجال تراز نظام!؛ سادگی و مطیع بودن جنتی ۹۴ ساله و این که به علت پیش کسوت بودنش کسی جرات جر و بحث با او را ندارد، وی را همچنان بعد از ۲۹ سال مطلوب نگاه می‌دارد.

این که یک جنایتکار بشود رئیس دولت، یک فاسد اقتصادی بشود رئیس مجلس و یک جنایتکار و فاسد دیگر بشود رئیس قوه قضائیه نشان میدهد که افرادی با این کیفیت! مطلوب برای «دولت سایه» مرتب دارند کمتر می‌شوند.

حقوقدان‌های کنونی شورای نگهبان بسیار تندرو و مطیع اطلاعات سپاه هستند…

تنها فشار اجتماعی است که آدمک‌های بیت قدرت و شورای نگهبان شان را وادار به عقب نشینی میکند.