شورای نگهبان و بازی با افکار عمومی

محمد ارسلانی

روند ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و تایید آن
و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان
در اصل دور باطلی ست برای فریب مردم و بازی با افکار عمومی مردم
شورای نگهبان بازیچه دست بیت رهبری و سران فاسد سپاه و امنیتی ها می باشد
و کاری را انجام می دهد که بیت رهبر ایران دستور آن را داده باشد
انتظار مردم از کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان
بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا یک خواست عقلانی
آنچه از آستین شورای نگهبان بیرون می آید
قرار است بله قربان گوی رهبر ایران باشد
از عروسک خیمه شب بازی خامنه ای و شورای نگهبان
انتظار معجزه و تغییر نداشته باشید
این دور تا ابد بر مدار باطل میگردد