شورای نگهبان یا شورای دموکراسی؟! / یادداشت

✍️امیر بهلولی

در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری ایران با انبوهی از کاندیداهای دارای شرایط قانونی مواجه شده است در حالی که گزینش و انتخاب نهایی کاندیداها توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد!

به عبارت دیگر شورای نگهبان خودش به جای همگان تشخیص می‌دهد که در بین افراد دارای شرایط مورد نیاز کدام یک به مصلحت کشور خواهند بود؟!

در اینجاست که لعنت خدا بر شیطان باد سوالی بر ذهن ناقص بشر مستولی می‌گردد که روسای جمهور و نمایندگان پیشین ایران را شورای نگهبان تایید فرموده‌اند یا مسئولیت انتخاب‌های پیشین برعهده نهاد دیگری بوده است؟!

به منظور پاسخ به چنین سوال چالش برانگیز و خطرناکی می‌توان از محضر حکیم بهلول کسب فیض نمود چرا که ایشان در علوم مختلف صاحبنظر می‌باشند. از نظر ایشان، نهادی که مسئولیت انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و … را برعهده دارد بهتر است معصوم خلق شده باشد چرا که وظیفه خطیر تعیین سرنوشت ملت را بر تک تک اعضا و جوارح خود تحمل می‌نماید.

جناب بهلول خودشان فرموده‌اند که اکسیر حیات در دستان ایشان است در حالی که ظاهرا تمام سخنان ایشان دارای پشتوانه نمی‌باشند چرا که سخن گفتن پیرامون اکسیر حیات نیازمند تایید صلاحیت می‌باشد. به عبارت دیگر دموکراسی تایید صلاحیت می‌خواهد و این موضوع جای مناقشه نیست.

حکیم در پاسخ می‌فرمایند که چنین نظام انتخاباتی تایید صلاحیت ندارد چرا که معصومان حاضر در این شورا هیچگاه مسئولیت انتخاب‌های اشتباه و پی در پی خود را نپذیرفته‌اند.

به همین دلیل اساسا وجود چنین نهاد عاری از هر عیب و نقصی محل مناقشه است چرا که حداقل مسئولیت یک دنیا تدبیر در سالیان گذشته برعهده مستکبران و کینه‌توزان عالم نمی‌باشد …