شورش و خشم کنترل شده / یادداشت

✍️ حبیب رمضانخانی

در دو روز گذشته که شورش طرفداران ترامپ و اشغال کنگره آمریکا تیتر اول اخبار و نقل محافل بود، بسیاری از کارشناسان امر جنبه های مختلف آن را بررسیدند و اظهار نظر کردند. جنبه ای که کمتر به آن پرداخته شد، رفتار طرفدارن ترامپ در خشم کنترل شده بود!

بی شک تصاویر بالا رفتن از دیوار و ورود به قسمت های مختلف کنگره آمریکا از طریق فضای مجازی منتشر و در دسترس همگان قرار گرفت. نهایت در تصاویر به هم ریختگی دفاتر و لوازم آن ها با سلفی افراد با نمادها و جایگاه های افراد به چشم می آمد. آنچه بعد از دو ماه تلاش و تحریک ترامپ در روز چهارشنبه جلوه کرد، انتظار به بار آمدن خسارت ها و مقاومت خیلی بیشتری می بود. ولی در عمل دیدیم این اتفاق کمتر از حد انتظار رخ داد.

اگر بخواهیم با نمونه های مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، نه آنچنان تخریب، آتش سوزی و حتی غارت اموال صورت نگرفت. با اینکه بسیاری از طرفداران ترامپ و مخصوصا گروه نژاد پرست طرفدار او به نام «پسران مغرور» مسلح بودند، نهایت طبق آمار چهار کشته از طرفدارن و یک پلیس کشته شدند.

جالبتر اینکه در مدت کمتر از ۶ساعت از اشغال، همگی با کمترین برخورد و دستگیری آن مکان را ترک و از خیابان هم جمع شدند و آن آرزو و هیاهویی که برخی در این مدت از آن تحت عنوان لطمه و پایان لیبرال دموکراسی می دانستند، به یاس تبدیل شد.

شاید برخی در داخل این را با معترضان ایرانی مقایسه و به نفع خود تعبیر و تفسیر کنند! ولی بایستی به آن ها گوشزد کرد؛ اولا بستر و نوع ساختار اعتراضی کاملا با آنچه در کشور ما بود تفاوت داشت. دوم اینکه در ایران عامل اصلی آن تخریب و آسیب، بیشتر متوجه خشونت پلیس بود. سوم ساختار و سیستم قانونمند حاکمیت هست که شهروندان قانونمند بار می آورد و اتفاقا این اعتراضات بیشتر از اینکه متوجه عقلانی بودن حرکت مردم باشد، متوجه رویه های قانونی و نظام مند حاکمیت هست که راه اعتراض مسالمت آمیز و پیگیری حقوقی مستقل را فراهم می کند. در امریکا نیز ابتدا تمام مراحل قضایی و قانونی مستقل ادعای تقلب بررسی شد. در چند مرحله اجازه اعتراض و حضور در خیابان معترضان بدون برخورد انجام و بعد از تخلیه آن هیجانات بود که آنگونه کنترل شده و کم هزینه خاتمه یافت.