شورش یا فرار دسته جمعی از زندان عادل آباد شیراز / بدون شک این فرارها با همکاری مسئولان زندان ها و دستگاه قضایی برای ناامن کردن فضای کشور صورت گرفته

محمد ارسلانی

زندان عادل آباد شیراز به عنوان یکی از زندان های بزرگ ایران

و یکی از پر ازدحام ترین زندان ها می باشد

حدود ۱۱ هزار زندانی در بندهای مختلف این زندان زندانی می باشند

از بندهای فوق سری وزرات اطلاعات گرفته

تا بندهای فوق سری سپاه

بندهای جرایم خاص

اعدامی ها و حبس ابدی ها

زندان عادل آباد با دیوارهای بلند احاطه شده

و صرفا یک شورش حتی در حد مسلحانه در زندان هم نمی تواند

منجر به فرار تعدادی از زندانیان شود

چرا که با وصف آن چه که گفته شد کافی است تا جنبده ای بجنبد

تا باعث شود خیابان های منتهی به زندان در قرق نیروهای نظامی و امنیتی در بیاید

شب گذشته حدود ۱۰۰۰ نفر زندانی از جرایم خاص که همگی یا حبس ابدی بوده اند و یا اعدامی

با همکاری تعدادی از نیروهای زندان موفق به فرار از این زندان بزرگ و مخوف شده اند

البته مثل همیشه مسئولان با کتمان حقیقت سعی در فرار از واقعیت دارند

اما گزارش های رسیده به نگام حکایت از این فرار بزرگ با همکاری مسئولان ذیربط دارد

این ششمین زندان ایران می باشد که طی روزهای اخیر

شاهد شورش و فرار زندانیان بخاطر شیوع کرونا در این زندان ها می باشد

شورش های و فرارهای سازمان دهی شده ای که

قطعا اهداف شوم سیاسی و امنیتی بسیاری در پشت پرده آن وجود دارد

آیا باز هم حاکمیت در جواب کاستی ها و فسادهایی که در آن غرق است

خواهد گفت که در عوضش امنیت داریم؟