شوهای تبلیغاتی رئیسی در تلویزیون

از چند ماه پیش تلویزیون میلی کاملآ در اختیار همایش های تبلیغاتی ابراهیم رییسی قرار گرفته بود و در همه این مسافرت ها که گویی رییس‌جمهور و مدیر کلان اجرایی کشور است و در حوزه های غیر مربوط به شغلش مطالبی بیان می داشت ، تلویزیون سنگ تمام را گذاشت، بطوری که هر آدم معمولی می فهمید که آقا قصد دارند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و این ها همه برنامه ریزی دولت پنهان بود .

اگر چه ظاهراً خودش گفته بود من قصد کاندیدا شدن ندارم.

سیمای خراسان نیز بسیار نماز جماعت های گذشته ایشان را پخش می نمود.

وقتی که در فضای مجازی صحبت از کاندیدا شدن سرتیپ سعید محمد مطرح شد ، بسیاری از تحلیلگران که از پشت پرده ها خبر داشتند پیش بینی کردند که رییس‌جمهور آینده رئیسی است و سعید محمد آمده راه را آب بزند و به نوعی ترس و رعب ایجاد کند که نظامیان ریاست جمهوری را اشغال خواهند کرد ، یعنی مردم را به مرگ بگیرند تا به تب راضی شوند ، شاید سعید محمد فقط یکی از وزرا باشد.

اخیرأ رهبری هم دولت سی ساله تا چهل ساله ها را تفسیر ناصواب سخنان خود شمرد. ( قبلاً گفته بود که دولت جوان حزب اللهی برای کشور لازم است .)

در روز اولی که نظامیان چراغ انتخابات را روشن کردند ، رهبری گفت منظورم از دولت جوان دولتی است که به نقش جوانان در بدنه دولت باور داشته باشد نه دولتی که اعضای آن خود سی و پنج سال سن داشته باشد.

دو یا سه روز پیش شبکه ۶ وسط برنامه ، برنامه را قطع کرد و سخنان تبلیغاتی ابراهیم رییسی را در همدان را پخش کرد، علاوه بر شعار های تولید محور و بکار انداختن کارخانه ها ، نظریه اقتصادی خصوصی سازی را هم مورد تاکید قرار داد و آن را قانون مصوب و لازم خواند ، و شعار و اقدام لازم بعد از واگذاری را هم تهیه کرده بود ( یا برایش تهیه کرده بودند ) :

۱_هدایت

۲_نظارت

۳_حمایت

در این آخرین شوی تبلیغاتی قبل از ثبت نام به پرونده و اتهامات جدید قالیباف و به موضوع سیلی زدن نماینده مجلس به صورت آن سرباز اشاره ای ننمودند.

دولتی که با این مهندسی و سوء استفاده از صدا و سیما بخواهد شکل بگیرد، معلوم است که این لقمه های حرام تبلیغاتی و رانت های خاص و قانون گذاری های جدید شورای نگهبان می خواهد چه کند ؟؟!!

(انحصار گرایی و یک دست کردن حکومت )

آیا انتظار مثبتی از این چنین دولتی باید داشت ؟؟!!