شکاف طبقاتی بسیار بیشتر از چیزی است که مرکز آمار اعلام می‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، فرامرز توفیقی بیان کرد: فاصله و شکاف بین دهک‌های درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینیم و نیازی نیست که من بگویم.

به گزارش «نود اقتصادی»، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: فاصله و شکاف بین دهک‌های درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینیم و نیازی نیست که من بگویم. همه ما می‌بینیم و در روز آن را لمس می‌کنیم و علت آن مشخص و مبین است.

وی بیان داشت: سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می‌شود و حقوق اجتماعی‌ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد، علت ایجاد فاصله طبقاتی است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: وقتی تورم‌های دو رقمی و سه رقمی‌ داریم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می‌توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی‌کنند، حقوق‌های اجتماعی مردم را هم در نظر می‌گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می‌کنند، ‌ اما اینجا بدین شکل نیست.