شکایت علی مطهری از دادستان مشهد به خاطر لغو سخنرانی روز اربعین نتیجه نداد

نگام ، سیاسی _ روز اربعین دادستان مشهد دستور به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد داد و همین امر اسباب شکایت جدید مطهری را فراهم آورد.

اعتماد نوشت : این شکایت ابتدا در دادسرای کارکنان دولت به ثبت رسید اما گفته شد دادستان مشهد روحانی است و پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد، اقدامی که با اعتراض علی مطهری هم همراه شد اما نتیجه‌بخش نبود، چرا که علی مطهری چند روز پیش به عنوان شاکی اصلی برای ادای توضیحات به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده است.

این خبر را مصطفی ترک‌همدانی داد و گفت: چند وقت پیش از دادگاه ویژه روحانیت با من تماس گرفتند و از من شماره آقای مطهری را خواستند و ایشان را به دادگاه ویژه روحانیت فرا خوانده‌اند و چند روز پیش ایشان به عنوان شاکی اصلی برای ادای توضیحات به این دادگاه مراجعه کردند.

ترک همدانی وکیل علی مطهری است و در پرونده شیراز هم او بود که بارها در دادگاه حاضر شد اما طبق قانون او در این پرونده جدید نمی‌تواند وکالت مطهری را عهده‌دار باشد و مطهری باید برای خود یک وکیل روحانی انتخاب کند.

وقتی از او درباره اینکه پرونده در چه مرحله‌ای است و در جلسه‌ای که مطهری به دادگاه ویژه روحانیت رفته چه گذشته، می‌خندد و می‌گوید: متاسفانه بنده در مقامی نیستم که به دادگاه بروم و حتی اجازه ندادند در این جلسه هم کنار آقای مطهری حضور داشته باشم.

او در ادامه اضافه می‌کند: البته این موضوع مصوبه داخلی خود دادگاه ویژه روحانیت است و در قانون در این مورد چیزی ذکر نشده است. ترک‌همدانی همچنین می‌گوید: اگرچه پرونده به دادگاه ویژه روحانیت رفته است اما آنچه که آقای مطهری در پرونده ذکر کرده‌اند همان مطالبی است که بنده در دادسرای ویژه کارکنان دولت تنظیم کرده‌ام و آقای مطهری هم در جلسه‌ای که به دادگاه ویژه روحانیت رفته بود این مطالب را بیان و یک‌سری توضیحاتی درباره ماجرای مشهد ارایه کرده است.