شکایت قالیباف از خبرنگاران برای بازتاب مساله هلوگرام ۶۵ میلیارد تومانی!

یاشار سلطانی

امروز صبح که برای رسیدگی به شکایت چند ماه قبل قالیباف، خیریه همسرش و معاون سابق دادستان در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پیدا کردم؛ متوجه شدم که اخیرا قالیباف از بنده، صدرا محقق و وحید اشتری به دادسرای رسانه شکایت کرده است.

همچنین به گفته وکیل قالیباف از آقای میرسلیم هم به دادسرای کارکنان دولت شکایت شده.

موضوع شکایت، بازتاب رسانه‌ای مساله ۶۵ میلیارد تومانی در ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری است.

قالیباف در حالی از ما چهار نفر شکایت‌ کرده که موسوی نماینده سابق مجلس به دریافت این میزان هلوگرام از طریق برادرش اعتراف و پرونده در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است.

هلوگرام ۶۵ میلیارد تومانی تنها بخشی از پرونده اختلاس ۱٢۵۰ میلیارد تومانی پروژه موسوم به پژوهاب است.

۵۰ میلیارد تومان هلوگرام نیز از محل این اختلاس به خیره متوسلین به امام رضا (ع) متعلق به همسر قالیباف واگذار شده بود.