شکست ادعاهای سعید جلیلی در مورد برجام

✍️ داوود حشمتی

دیروز ۱ اسفند ۹۹ آمریکا درخواست کلید زدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را پس گرفته است!

بازگشت بایدن از مکانیسم ماشه تحلیل خاص خودش را دارد. چرا که احتمالا بایدن قصد دارد از این مکانیسم در آینده (و در صورت نیاز) بار دیگر استفاده کند.
این بحثی است که می‌توان در جای دیگری به آن مفصلاً پرداخت و نسبت به آن هشدار داد.

اما در اینجا لازم است بازگردیم و ادعاهای دلواپسان و مخالفان برجام را یک بار دیگر مرور کنیم.

مهمترین نقد جریان دلواپس به برجام بندهای ۳۷ و ۳۶ که به ما مکانیسم ماشه می پرداخت بود. در این سال‌ها مکرراً این نقد را بیان می‌کردند که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ و همچنین مکانیسم ماشه آمریکا به راحتی به تحریم‌های بین المللی را بر می گرداند.

سعید جلیلی با حضور در کمیسیون ویژه برجام مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرده بود که مطابق با ماده ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای در صورت اعتراض ایران و یا هر کشور دیگر به کمیسیون مشترک مبنی بر عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ظرف حداکثر ۶۰ روز باز می‌گردد

ایزدی کارشناس مدعی و مورد علاقه اصولگرایان گفته بود: «مکانیسم ماشه» یعنی پایان برجام.

اصولگراها هم همین ادعاها را تکرار می کردند.

سعید جلیلی حتی پا را فراتر گذاشته و از خیانت در این مکانیسم حرف زده بود. او گفته بود: مکانیسم ماشه در قطعنامه اخیر شورای امنیت اهرم تازه ای برای ترساندن ملت از تحریم و قطعنامه است و همین مصداق نفوذ است که از این پس عده ای به این بهانه در داخل ملت را بترسانند که هرگاه ملت و نظام موضعی علیه غرب گرفت، سایه ترس بر سر مردم حاکم کنند.

اما تمام پیش بینی های او در مورد برجام غلط از آب درآمد. نه تنها امروز بایدن مکانیسم ماشه را پس گرفته است، بلکه حتی ترامپ که آن را فعال کرد بود، نتوانست ادعای خود را ثابت کند. برای اولین بار جهان در مواجهه ایران و آمریکا، رای به حقانیت ایران داد و فشارهای ترامپ هم نتوانست شورای امنیت سازمان ملل را برای برگرداندن مکانیسم ماشه راضی کند.

امروز می بینیم که مکانیسم ماشه آن چیزی نبود که جلیلی و دلواپسان ادعایش را داشتند. اتفاقاً این آنها بودند که مردم را سالها بی دلیل ترساندند، تا بلکه بتوانند از این نمد کلاهی برای انتخابات و به ریاست رسیدن خود بسازند خود.