شکست در آزمون سی سخت

محمد ارسلانی

زلزله نسبتا شدید اخیر در سی سخت اگر چه خوشبختانه باعث مرگ کسی نشد
اما اگر از آن به عنوان آزمونی برای سنجش عملکرد دولت و مسئولان
در قبال بحران ها و حوادث غیرمترقبه نگاه کنیم
قطعا با شکست مسئولان در این آزمون مواجه می شویم
عدم رسیدگی به مردمی که خانه و کاشانه اشان در این زلزله دچار آسیب جدی شد
و پخش نامناسب وسایل کمکی در بین مردم
ارائه آمار و اطلاعات غلط به مردم
تقسیم مردم به خودی و غیرخودی در تقسیم چادر و وسایل گرمایشی
پوشش خرابی های زلزله توسط شبکه های اجتماعی
و بی خبری صدا و سیمای ملی از حال و روز مردم
همه این ها از مواردی بود که باعث گردید دولت در آزمون سی سخت
به خاطر شیوه مدیریت خود متحمل شکستی سخت گردد

✍️ دیدگاه شما 🙏