شکست پروژه جوانگرایی یا امتداد برگ برنده‌ علی عسگری

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

در چند روز اخیر احتمال جابه جایی و تغییر در بدنه مدیران شبکه های صدا و سیما بیش از پیش بر سر زبان ها افتاده است.

اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که گویا تدبیر و عزم شاه آبادی برای تغییر در ساختار مدیریتی شبکه ها در دوره جدید مدیریت علی عسگری با سیاست های پیشین رئیس سازمان متفاوت و حتی متعارض است.

علی عسگری که مهم‌ترین‌نقطه قوت خود را ورود بدنه مدیریتی جوان میدانسته است اکنون با گزینه هایی از سوی معاون سیما روبرو می شود که کمتر رویکرد تحولی و جوانگرایی دارد.

اسامی مدیرانی که بیشتر در آستانه بازنشستگی و یا دارای سوابق طولانی مدیریتی هستند بیش از پیش در لیست های پیشنهادی شاه آبادی به چشم‌میخورد.

مدیرانی که کمترین میزان خلاقیت و تحرک را در دوره‌های مدیریتی خود داشته‌اند بیشترین احتمال تصدی مسئولیت شبکه‌ها دارند.

هر چند جوانگرایی در مدیریت های کلان و کلیدی هزینه و ریسک بالایی را به سیستم‌ وارد کرده است، اما ساز و کار کم‌کردن هزینه ها، قطعاً حذف مدیران جوان و بازگشت به تدابیر نخ نما و تجربه شده قدیمی نیست.

جوان‌گرایی با ساز و کار مدیریتی صحیح، می تواند نوید بخش آرایش جدید سیما برای بازگشت سرمایه اجتماعی تلویزیون در شرایط خاص امروز و جذب مخاطب داشته باشد.

باید دید که آیا در تغییرات آتی سازمان قرعه‌ی فال به نام مدیران جوان می‌افتد و یا کفه‌ی ترازو به نفع مدیران کم حاشیه و سالخورده سنگینی میکند؟

البته با توجه به احتمال رفتن علی عسگری در قامت یکی از اعضای دولت رئیسی ممکن است همه این معادلات تغییر کند.