شکنجه جنایت است و اقرار کذب زیر شکنجه، جنایتی مضاعف

✍️ ابوالفضل قدیانی


حکم اعدام نوید افکاری و حکم زندان طویل المدت برادرانش وحید و حبیب افکاری، غیر قانونی ،ظالمانه و به شدت محکوم است و باید لغو شود.

آنها اعلام کرده اند که زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین علیه خود شده اند.

اساساً شکنجه جنایت است و گرفتن اقرار کذب زیر شکنجه جنایتی است مضاعف.

برگزاری دادگاه های غیر علنی و عدم حضور هیئت منصفه منتخب مردم و ممانعت از حضور وکیل تعیینی، خلاف قانون وعملی مجرمانه است،

این قبیل اقدامات در راستای استراتژی رسوای نصر بالرعب است

که البته مرعوبان اصلی، خودکامهٔ امروز ایران و اعوان و انصارش می باشند.

در هر حال علی خامنه‌ای مسئول تمامی این اعمال ظالمانه است و باید پاسخگو باشد.