شکنجه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اهواز (زندان شیبان) و اعتصاب غذای زندانیان

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشکنجه زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اهواز (زندان شیبان) و اعتصاب غذای زندانیان

 

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ در طی هفته گذشته و از روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱٣۹۷ تا کنون زندانیان سیاسی زندان شیبان در اعتراض به شکنجه زندانیان سیاسی و عدم تفکیک زندانیان سیاسی از زندانیان جرائم دیگر، اقدام به اعتصاب تر زدند.

یکی از زندانیان که به تازگی از زندان شیبان آزاد شده است، می گوید: یکی از مسولین زندان بنام «دانش» دستور کتک زدن زندانیان تا سر حد مرگ داده است. این زندانی آزاد شده، اضافه می کند:افرادی مانند غلام نژاد،خلیلی، زارع و ذولفقاری که دست نشانده اداره اطلاعات اهواز در زندان شیبان هستند و همه امور زندان در دست آنها با ایجاد تفرقه و تحریک دیگر زندانیان مانند زندانیان مذهبی(اهل سنت) یا جرائم دیگر علیه زندانیان سیاسی،امنیت زندان را بهم زدند و فشارهای زیادی بر زندانیان سیاسی/امنیتی وارد می شود.

یکی دیگر از زندانیان زندان شیبان می گوید: بعد از آمدن لاریجانی به قوه قضائیه، زندان ها از زندانیان پر شده بطوری که زندانیان دربند حتی جائی برای خوابیدن ندارند و بر روی زمین می خوابند! و در هر اتاقی بین ۲۷ الی ٣۰ نفر می خوابند.این زندانی اضافه می کند: در زندان شیبان برای رفتن به دستشوئی باید ساعتها صف بگیریم و علاوه بر آن وضع بغرنج بهداشتی و خدمات پزشکی و غذا باعث بیماری تعداد زیادی از زندانیان بخصوص آنهائی که از بیماریهای مزمن رنج می برند، شده است که این امر باعث شده که هر هفته ای ۵ الی ۶ نفر جان خود را از دست می دهند اما مسولین زندان مشغول غارت بودجه زندان یا مشغول اخاذی از زندانیانی که توانائی مالی دارند، هستند.

مهندس غازی حیدری یکی از زندانیان اهوازی که برای چندین سال در زندان شیبان بوده است، می گوید: ۹۰٪؜ زندانیان این زندان از شهروندان عرب می باشد ومن از نزدیک شاهد تبعیض،ظلم و ستم و وضع وخیم زندانیان در زندان شیبان بودم،زندان شیبان را بدست وحوشی داده شده که نه انسانیت و نه قانون را می دانند و در حقیقت این زندان فقط برای طبقه فقیر ساخته شده است، چون در نظام فاسد آخوندی می توانید همه چیز و هر کس را با پول بخرید و افرادی که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردارند برای آنها تخفیف درحکم وحبس، شکنجه نشدن و بطور کلی با آنها خوب برخورد می کنند اما زندان،شکنجه و حتی اعدام فقط برای طبقه فرودست است و این تبعیض برای زندانیان سیاسی عرب دوچندان می شود.

از جمله افرادی که اقدام به اعتصاب غذا زدند: علی ساعدی محکوم به اعدام، محمد علی عموری، سید جابر آلبوشوکه، سید مختار آلبوشوکه، عبدالزهراء هلیچی، یحیی ناصری، ناظم بریهی و عبدالامام زایری و شماری دیگر از زندانیان سیاسی که خواستار تفکیک جرائم و انتقال به بند جداگانه شدند. فعلاً ارتباط با زندانیان قطع شده و خانواده ها از وضعیت زندانیان خبری ندارند.