شیرین نجفی مترصد فرصتی دوباره برای خروج از ایران و نقش آفرینی مجدد میان اپوزوسیون خارج از کشور

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – بنا بر اخبار دریافت شده شیرین نجفی با نام اصلی سودابه خرسندی همسر وحید بهشتی ، از ماه ها پیش به صورت چراغ خاموش ادمین کانال در تی وی از داخل ایران میباشد.

او هم چنان با برخی از لشکریان بیشمار خود در ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا ارتباط دارد و در صدد است تا با کمک تیم در تی وی مجددا به خارج از ایران برگشته و این بار به گونه ای دیگر در میان اپوزوسیون خارج از کشور با هدایت سازمان اطلاعات سپاه نقش آفرینی کند.

او در حال حاضر هم از داخل ایران در حال انجام ماموریت های سازمانی محوله است و در حال برنامه ریزی برای اجرای طرح های جدیدی برای به دام انداختن فعالان رسانه ای میباشد.

لازم به ذکر است که مواجهه شیرین نجفی با روح الله زم در هنگام بازجویی ، از سوی منابع موثق متعدد تایید شده و روح الله زم به نقش نفوذی شیرین نجفی پی برده بود و از اعتمادهای بیجا و تمام و کمال خود به شیرین نجفی که آخرین آن هم پذیرفتن سفر به عراق و نهایتا ربودن او شده بود ، اظهار تاسف کرده بود.