شیوه غیرانسانی مقامات قضایی درمواجه با اعتصاب و اعتراض زندانیان سیاسی؛ اگر اعتصاب تان را نشکنید شما را در معرض ابتلا به کرونا قرار می دهیم! / یادداشت

✍️ احمدرضا حائری

رضا طالشیان جلودارزاده زندانی سیاس محبوس در زندان تهران بزرگ دو هفته پیش به دلیل عدم دسترسی به خدمات درمانی دست به اعتصاب‌غذا زد.

‏مقامات زندان او را تهدید می کنند اگر اعتصاب را پایان ندهد او را به سالن قرنطینه تیپ دو زندان میفرستند،جایی که زندانیان تازه وارد و زندانیان مشکوک به ‎کرونا در آن نگه داشته می شوند، تهدیدی که در نهایت اجرایی شده و رضا را هفت روز پیش به قرنطینه زندان می فرستند.

این تصمیمات درباره ‏زندانیان سیاسی معترض و اعتصابی بدون هماهنگی مقامات قضائی دادسرای امنیت اوین از جمله امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی گرفته نمی شود، پیش از این هم ‎خالد پیرزاده به دلیل اعتصاب غذا و چند تن از دیگر زندانیان سیاسی این زندان به دلیل اعتراض به شرایط غیرانسانی بند زندانیان سیاسی به عنوان تنبیه ‏مدتی را به قرنطینه زندان تهران بزرگ فرستاده شده بودند، گوئی بازی با جان زندانیان سیاسی به رویه ای جاری در این زندان تبدیل شده است.

نکته تاسف بارتر اینکه ‎وحید باقری از زندانیان ‎ اعتراضات آبان۹۸ که حدود چهار ماه پیش به دلیل اعتراض به رفتارهای ‎میرزاآقایی رئیس بند زندانیان سیاسی ‏به قرنطینه زندان تبعید شده بود، تاکنون نیز در این محل پرمخاطره و بدون امکانات ایام حبس خود را می گذارند و به نوعی هر روز در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارد، وحید باقری که توسط ‎قاضی مقیسه(در آخرین روزهای حضورش در دادگاه انقلاب) به ۵ سال زندان محکوم شده است، ۱۸ ماه است که در زندان ایام حبس ظالمانه خود را می گذراند،‏ و در این مدت متاسفانه یکی از برداران و نیز خواهر زاده جوانش را از دست داده است. وحید در مرحله بدوی و تجدیدنظر در دادگاه انقلاب تهران از داشتن وکیل محروم بود و اینک نیز از حداقل حقوق یک زندانی که حفظ سلامتی است محروم شده است.

اطلاعات سپاه وحید را مسول شلوغی های محله ‎یافت آباد در روزهای اعتراضات آبان ۹۸ می داند، این اتهام که برای وحید پنج سال حکم زندان در پی داشته در حالی است که بسیاری از اهالی یافت آباد شهادت نامه ای را امضا کرده و شهادت داده اند که وحید در آن سه روز در محل حضور نداشته و همچنین دست کم دو نفر از جوانان بازداشتی آن محل نیز شهادت داده اند که ‏تحت فشار وادار شده اند که اعتراف کنند “وحید سر دسته اعتراضات آبان ۹۸ در محله یافت آباد تهران بوده است.”

آقایان در قوه قضائیه اگر بازی “فتح پاستور”تان اجازه داد، خوب است بازرسانی را به زندان فرستاده و به این قبیل رفتارهای غیرانسانی زیر دستانتان با ‎زندانیان سیاسی پایان دهید.