«صادق خرازی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

عیسی چمبر عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان با اشاره به موضوعات مطرح شده در کنگره این حزب گفته است که : در این کنگره نظرات شعب استانی اخذ و قرار شد تا جمع بندی به شورای مرکزی برای تصمیم نهایی ارائه شود؛ از قبل به شعب استانی اطلاع داده بودیم, از همین رو نیز نمایندگان خود را انتخاب کرده و جمع بندی کرده بودند و نظرات خود را در پَنلی که به آنها ارائه شده بود درمیان گذاشتند.

او درباره تصمیمات کنگره برای انتخابات آینده نیز گفت: موضوع مورد بحث همه، انتخاب یک نامزد تمام اصلاح طلب و مشخصا صادق خرازی بود؛ البته ممکن است که با سایر اصلاح طلبان هم ائتلاف کنند، اما تاکید بیشترشان روی خرازی بوده و این درخواست رسمی حزب ندای ایرانیان از صادق خرازی است.

چمبر همچنین گفته است که: ما تقریبا از سه ماه گذشته یک کار بسیار پرحجمی را برای برگزاری کنگره خود انجام داده‌ایم و بالغ بر پنج هزار نفر در مراسم امروز به صورت مجازی در کنگره مان از تمامی شعب داشتیم که البته همه آنها رای نداشتند و بخش عمده آنها اعضای ناظر ما بودند ولی در این فضا سعی کردیم تا نظرات‌شان را جویا شویم.