صداوسیما تبلیغ شرکت ایرانی را سانسور کرد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ معاون وزیر ارتباطات در توییتی انتقادی در مورد صداسیما نوشت: «به فهرست سانسورهایشان غیر از تماشاگر زن و ساز موسیقی؛ حالا شرکت ایرانی هم اضافه شده است!»

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، در حساب توییتری خود نوشت: «صداوسیما در فوتبال رئال مایورکا تبلیغ شرکت ایرانی کافه بازار در اطراف زمین را سانسور کرده است!

نابودی فرهنگ کم نبود، ضربه به اقتصاد هم در دستور کار قرار گرفته؛ شاید می‌ترسند «سو بشن»!

به فهرست سانسورهایشان غیر از تماشاگر زن و ساز موسیقی؛ حالا شرکت ایرانی هم اضافه شده است!»