صدای پای جنگ می آید

✍️محمد ارسلانی

اسراییل با هدف قرار دادن یک نفتکش ایرانی در سواحل سوریه
پس از حمله چند روز گذشته جریان مقاومت به نزدیکی نیروگاه هسته ای اسراییل
عملا به سمت رویارویی مستقیم با ایران پیش می رود
ایران و اسراییل مدت هاست به نقطه بدون بازگشت جنگ مستقیم رسیده اند
اما سعی می کنند آن را به تعویق بیندازند
جهت گیری های بین المللی ، تهران و تل آویو را بیشتر از هر زمان دیگری
در موضع هجومی قرار داده است
ادامه موشک پراکنی های دوطرف این ماجرا
به وقوع یک جنگ بزرگ در منطقه ختم خواهد شد
جنگی که از ابتدا همه طرف های درگیر در آن از پیش بازنده اند
و در آن هیچ برنده ای متصور نخواهد بود