صدا و سیما و توهم فروپاشی آمریکا

✍️محمد ارسلانی

مستند پایان بازی توسط صدا و سیما ساخته شده
و می خواهد با آن تصویر واقعی و بدون روتوش آمریکا را
به مردم ایران نشان دهد
راوی مدام از فروپاشی آمریکا صحبت می کند
نتیجه گیری می کند که خرید خانه و جت شخصی
و اقامت تعداد کمی از ثروتمندان آمریکا در نیوزیلند
به معنای اطلاع این افراد از وقوع یک فاجعه بزرگ در آمریکا
و فرار آنها از کشور می باشد
برای تائید گفته های خود هم ساخت فیلم های هالیوودی در ژانر وحشت و اکشن را
دلیل پیش بینی هالیوود از آینده آمریکا می داند
سرتان را درد نیاورم کل مستند
میخواهد به مردم القا کند که آمریکا در حال فروپاشی است
اما یک نکته اساسی ذهنم را درگیر کرده
گیرم همین امروز آمریکا دچار فروپاشی شود
با این فروپاشی آیا حاکمیت در ایران از فساد دزدی و قتل و کشتار
و ظلم به مردم دست بر می دارد
آیا حاکمان مستبد در نظام ایران
با فروپاشی احتمالی آمریکا
می خواهند کدخدای بعدی دهکده جهانی باشند؟
راستی از نفوی های موساد در سپاه چه خبر؟