صدور حکم حبس تعزیری برای ۶ تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز

پایگاه خبری / تحلیلی نگامشش شهروند بهائی ساکن تبریز, که پیش از این از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۳۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸,  شش تن از شهروندان بهائی ساکن تبریز بنامهای؛ خیرالله بخشی, مونیکا علیزاده«اقدسی», کامبیز میثاقی, شبنم عیسی خانی, فرزاد بهادری و شهریار خداپناه که در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سالجاری از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست “قاضی رحیم حملبر” مورد محاکمه قرار گرفته بودند, هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان بهائی در اواخر آبان ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شده بودند.

براساس حکم صادره, خیرالله بخشی, مونیکا علیزاده«اقدسی», کامبیز میثاقی, شبنم عیسی خانی, فرزاد بهادری و شهریار خداپناه به اتهام عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهائی هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین خیرالله بخشی یکی از متهمان این پرونده که از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود از سوی دادگاه از اتهام مطروحه تبرئه شد. 

جلسه دادرسی بر پرونده هر ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸, از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر و با حضور عباس جمالی وکیل مدافع هر ۶ شهروند بهائی برگزار شده بود.